Evenementen - VAVA1998.NL

Ga naar de inhoud
De doelstelling

De vereniging van Afghaanse vluchtelingen in Apeldoorn en omgeving heeft ten doel om de
belangen van de Afghaanse gemeenschap in Apeldoorn en omgeving te behartigen. Het gaat om
Nederlanders van Afghaanse afkomst.
De vereniging heeft ten doel:
  • Het organiseren van de Afghanen in Apeldoorn en omgeving en het creëren van meer
eenheid en samenwerking in de Afghaanse gemeenschap, ongeacht ras, geloof, taal,
etnische achtergrond en kleur;
  • Het opkomen voor de gezamenlijke belangen en rechten van de Afghaanse vluchtelingen in
Nederland;
  • Het organiseren van culturele activiteiten voor de Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers
en voor andere mensen die in de Afghaanse cultuur geïnteresseerd zijn;
  • Het besteden van bijzondere aandacht aan Afghaanse vrouwen binnen de vereniging en
daarbuiten;
  • Het begeleiden van Afghaanse jongeren bij het innemen van een optimale positie in de
Nederlandse samenleving;
  • Het organiseren van bewustmakende activiteiten waardoor de Afghanen in Apeldoorn en
omgeving op basis van democratische normen en in een democratische omgeving,
alsmede op basis van gelijkwaardigheid over belangrijke en actuele gebeurtenissen een
standpunt kunnen innemen of naar oplossingen kunnen zoeken;
  • Het begeleiden en stimuleren van Afghaanse vluchtelingen in Apeldoorn en omgeving in
het proces van integratie en participatie in de Nederlandse samenleving
>Algemene voorwaarden
>Jaarverslag 2015
Zilverschoon 124, 7322 GK Apedoorn Nederlands | Tel:0643466320
1998 - 2021 © VAVA Alle rechten zijn voorbehouden
>Jaarverslag 2016
Terug naar de inhoud